Organizačná štruktúra

Bc. Tomáš Domik

Bc. Tomáš Domik
Výkonný riaditeľ

domik@paseodevelop.sk

Podpis

Tel.kontakt: +421 908 996 370

Tomáš Domik absolvoval 1.stupeň štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach v odbore manažment a riadenie podniku. Už počas štúdia začal pracovať ako Consultant v poradenskej spoločnosti, kde neskôr pôsobil na pozícii Team Managera. Po 10 rokoch praxe v oblasti obchodu a marketingu v súčasnosti pôsobí na pozícii výkonného riaditeľa spoločnosti PASEO Development, kde zodpovedá za:

 • Obchodnú politiku spoločnosti
 • Marketingovú stratégiu spoločnosti
 • Financovanie developerských projektov
 • Finančné riadenie spoločnosti

Ing. František Siska

Ing. František Siska
Technický riaditeľ

siska@paseodevelop.sk

Podpis

František Siska absolvoval Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V rokoch 1984-1989 pracoval v Štátnej melioračnej správe v Košiciach a Poľnohospodárskych stavbách Prešov vo vedúcich investorských a výrobných funkciách. V rokoch 1990-1992 pracoval na stavbách v Nemecku ako stavebný technik. Od roku 1996 je konateľom súkromných stavebných spoločností. V súčasnosti pôsobí ako technický riaditeľ PASEO Development a zodpovedá za:

 • Projektovú prípravu stavieb.
 • Za zabezpečenie stavebných povolení a inžiniersku činnosť.
 • Za realizáciu stavieb až po vydanie kolaudačných rozhodnutí.
 • Za výber a koordináciu subdodávateľov stavieb.
 • Za výber stavebných technológií.
Renáta Sisková

Renáta Sisková
Controling

siskova@paseodevelop.sk

Po ukončení štúdia na SPŠ stavebnej v Košiciach pracovala na pozícii stavebného dozoru a stavebnej techničky.

Od roku 1995 pracuje v súkromnej firme v oblasti stavebníctva, kde sa podiela na všestrannom zabezpečení chodu firmy.

V spoločnosti PASEO Development má na starosti:

 • Komplexné fungovanie, administratívne zabezpečenie a organizovanie technického úseku spoločnosti.
 • Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.
 • Riešenie podnetov a reklamácií.
Ing. Natália Sviteková

Ing. Natália Sviteková
Manažérka obchodného miesta

svitekova@paseodevelop.sk

Tel.kontakt: +421 918 888 250

Natália Sviteková získala inžiniersky titul na Technickej univerzite v Košiciach so zameraním na cestovný ruch. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala na pozícii Office Manager pre finančnú spoločnosť, neskôr ako marketingová pracovníčka.

V spoločnosti PASEO Development má za úlohu:

 • Zabezpečiť chod obchodného miesta.
 • Prípravu mítingov, podujatí, porád.
 • Administratívnu podporu jednotlivých zložiek manažmentu.
 • Komunikáciu s internými, externými partnermi.
 • Komunikáciu s klientmi.
 • Marketing.
Ing.arch. Patrícia Mihaľáková

Ing.arch. Patrícia Mihaľáková
Architektka

mihalakova@paseodevelop.sk

Tel.kontakt: +421 918 440 121

Patrícia Mihaľáková absolvovala štúdium na Fakulte umení na Technickej univerzity v Košiciach v odbore architektúra a urbanizmus.

V spoločnosti PASEO Development mám za úlohu:

 •  Architektonickú, dizajnérsku a grafickú činnosť. 
 •  Návrhy pôdorysov a interiérov.
 •  Tvorbu 3D modelov a vizualizácií.
 •  Individuálnu spoluprácu s klientmi pri realizácii ich snov o bývaní.
Ing.arch. Katarína Mihaličová

Ing.arch. Katarína Mihaličová
Architektka

mihalicova@paseodevelop.sk

Tel.kontakt: +421 918 057 912

Katarína Mihaličová absolvovala štúdium na Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach v odbore architektúra a urbanizmus.
V spoločnosti PASEO Development má za úlohu:

• Architektonickú, dizajnérsku a grafickú činnosť.

• Individuálnu spoluprácu s klientmi pri realizácii ich vysnívaného bývania.

• Návrhy pôdorysov a interiérov.

• Komunikáciu s internými, externými partnermi.

• Návrhy a konzultácie výkresov elekroinštalácie a Domotronu.

• Koordináciu realizácie interiérov.

Tomáš Kolesár

Tomáš Kolesár
Obchodný riaditeľ PASEO Reality, s. r .o.

kolesar@paseoreality.sk

Tel.kontakt: +421 907 915 475

„Ako maklér, majiteľ a manažér pracujem v oblasti realít už viac ako šesťnásť rokov. Dokonale poznám problematiku realitného trhu. Za mnou je niekoľko stoviek úspešných obchodov a predovšetkým klientov, ktorí sa opakovane vracajú s potrebou riešenia bytovej i priestorovej otázky v podnikaní aj v súkromnom živote. Rád si vypočujem požiadavky klienta, zodpovedne poradím a navrhnem mu vhodné riešenie. S dôverou sa môžete na mňa obrátiť so svojou požiadavkou.“

Pavol Snopek

Pavol Snopek
Maklér PASEO Reality, s.r.o.

snopek@paseoreality.sk

Tel.kontakt: +421 917 305 947

Pri práci realitného makléra v PASEO Reality si uvedomujem, že spoľahlivosť a serióznosť voči klientovi a jeho potrebám je hlavným kľúčom k úspešnému dosiahnutiu ním stanoveného cieľa. Realitná kancelária  P – Pre každého A – Akčná  S – Seriózna  E – Efektívna  O – Originálna.

Melinda Hradilová

Melinda Hradilová
Asistent manažéra obchodného miesta