Organizačná štruktúra

Bc. Tomáš Domik

Bc. Tomáš Domik
Výkonný riaditeľ

domik@paseodevelop.sk

Podpis

Tomáš Domik je absolventom 1.stupňa štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, Ekonomickej Univerzity v Bratislave v obore manažment a riadenie podniku. Už počas štúdia začal pracovať ako Consultant v poradenskej spoločnosti kde neskôr pôsobil na pozícii Team Managera. Po 10 rokoch praxe v oblasti obchodu a marketingu v súčastnoti pôsobí na pozícii Výkonného riaditeľa spoločnosti PASEO Development kde zodpovedá za:

 • Obchodnú politiku spoločnosti
 • Marketingovú stratégiu spoločnosti
 • Financovanie developerských projektov
 • Finančné riadenie spoločnosti
Ing. František Siska

Ing. František Siska
Technický riaditeľ

siska@paseodevelop.sk

Podpis

Ing. František Siska je absolventom TU-stavebnej fakulty v Košiciach. Od roku 1984-1989 pracoval v Štátnej melioračnej správe v Košiciach a Poľnohospodárskych stavbách Prešov vo vedúcich investorských a výrobných funkciách. Od roku 1990-1992 pracoval na stavbách v Nemecku ako stavebný technik. Od roku 1996 je konateľom súkromných stavebných spoločností. V súčasnosti pôsobí, ako technický riaditeľ PASEO Development a zodpovedá za:

 • projektovú prípravu stavieb
 • za zabezpečenie stavebných povolení a inžiniersku činnosť
 • za realizáciu stavieb až po vydanie kolaudačných rozhodnutí
 • za výber a koordináciu poddodávateľov stavieb
 • za výber stavebných technológii
Renáta Sisková

Renáta Sisková
Controling

siskova@paseodevelop.sk

Po uklončení štúdia na SPŠ-stavebnej pracovala na pozícií stavebného dozoru a stavebného technika.

Od roku 1995 pracuje v súkromnej firme v oblasti stavebníctva , kde sa podielam na všestrannom zabezpečení chodu firmy.

V spoločnosti PASEO Development má na starosti:

 • komplexné fungovanie, administratívne zabezpečenie a organizovanie technického úseku spoločnosti
 • riadenie a rozvoj ľudskych zdrojov
 • riešnie podnetov a reklamácií
Ing.arch Michal Olejňák

Ing.arch Michal Olejňák
Architekt

olejnak@paseodevelop.sk

Tel.kontakt: +421 917 659 076

Michal Olejňák absolvoval štúdium na Fakulte umení na Technickej univerzity v Košiciach v odbore architektúra a urbanizmus.

V spoločnosti PASEO Development mám za úlohu:

 • prípravu stavebných projektov,
 • inžiniersku činnosť,
 • koordináciu stavebnej činnosti,
 • návrhy interiérov,
 • individuálnu spoluprácu s klientmi pri realizácii ich snov o bývaní.

Po škole sa venuje činnosti v tomto obore 4 roky v oblasti občianskych stavieb a realizácie projektov.

Ing. Natália Sviteková

Ing. Natália Sviteková
Manažér obchodného miesta

svitekova@paseodevelop.sk

Tel.kontakt: +421 918 888 250

Natália Sviteková získala inžiniersky titul na Technickej univerzite v Košiciach so zameraním na cestovný ruch. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala na pozícii Office Manager pre finančnú spoločnosť, neskôr ako marketingový pracovník.

V Spoločnosti PASEO Development má za úlohu:

 • zabezpečenie chodu obchodného miesta
 • prípravu míting, podujatí, porád
 • administratívnu podporu jednotlivých zložiek manažmentu
 • komunikácia s internými, externými partnermi
 • komunikácia s klientmi
Bc. Katarína Mihaličová

Bc. Katarína Mihaličová
Dizajnér

mihalicova@paseodevelop.sk

Tel.kontakt: +421 918 057 912

Katarína Mihaličová študuje na Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Architektúra a urbanizmus.

V spoločnosti PASEO Development má za úlohu:

 • digitálny dizajn
 • návrhy interiérov
 • individuálnu spoluprácu s klientmi pri realizácii ich vysnívaného bývania
Tomáš Kolesár

Tomáš Kolesár
Obchodný riaditeľ PASEO Reality, s.r.o.

kolesar@paseoreality.sk

Tel.kontakt: +421 907 915 475

„Ako maklér, majiteľ a manažér pracujem v oblasti realít už viac ako pätnásť rokov. Dokonale poznám problematiku realitného trhu. Za mnou je niekoľko stoviek úspešných obchodov a predovšetkým klientov, ktorí sa opakovane vracajú s potrebou riešenia bytovej i priestorovej otázky v podnikaní aj v súkromnom živote. Rád si vypočujem požiadavky klienta, zodpovedne poradím a navrhnem mu vhodné riešenie. S dôverou sa môžete na mňa obrátiť so svojou požiadavkou.“

Pavol Snopek

Pavol Snopek
Maklér PASEO Reality, s.r.o.

snopek@paseoreality.sk

Tel.kontakt: +421 917 305 947

Pri práci realitného makléra v PASEO Reality si uvedomujem, že spoľahlivosť a serióznosť voči klientovi a jeho potrebám je hlavným kľúčom k úspešnému dosiahnutiu ním stanoveného cieľa. Realitná kancelária  P – Pre každého A – Akčná  S – Seriózna  E – Efektívna  O – Originálna.